دکتر علی سلجوقیان

حوزه تخصصی:
drsaljoughian.tarahayi@yahoo.com

دکتر علی سلجوقیان سردبیر (مشاور ) و کارشناس مجری برنامه تارهایی است برنامه ای که به موضوع پدیده اعنیاد می پردازه.

لاقه مندی وی به برنامه تارهایی و ارتباط با مخاطب در زمینه آموزش نکات پیشگیری از اعتیاد برای خانواده ها و ارایه راهکارهای درمانی مناسب برای افرادی که با اعتیاد دست و پنجه نرم میکنند ، روز به روز انگیزه و تلاش وی رو برای برنامه سازی هرچه بهتر و با کیفیت تر ، تقویت کرده .
تلاشی که با همراهی همکارانش در این برنامه تونسته از تارهایی برنامه ای متمایز، تاثیرگذار و پرمخاطب بسازه.
وی در حال حاضر در برنامه های مختلف دیگری همچون برنامه تخصصی سپهر دانش ، مجله پزشکی و... حضور داره و به رسالت پزشکی خودش بیش از پیش می پردازه.

دسترسی سریع