صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

کارشناس: دکتر بیژن گرایلی، دکترای مدیریت آموزشی و مدرس آموزش مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت

مرتبط با این