دانستنی های کرونا با حضور دکتر علوی(متخصص عفونی)

دکتر علوی (متخصص عفونی) در برنامه پاسخگو 29 شهریورماه، در خصوص دانستنی های کرونا نکاتی را بیان می کند.

1400/06/30
|
13:10
دسترسی سریع