صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه ها از ساعت 19:10 به مدت 90 دقیقه

راهی شو

Bootstrap Image Preview

هدف اصلی این برنامه ترغیب و تشویق به مهربانی و کار خیر، معرفی افراد خیر و راههای ایجاد تغییر برای رسیدن به مرحله خیر بودن است.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0