صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه

زمان پخش: شنبه ها و دوشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 16:30

مدت برنامه: 25 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021954
سامانه پیامک: 30000102

هدف اصلی این برنامه بررسی و آموزش شیوه های فرزند پروری با توجه به گروههای سنی است.

در این برنامه موضوع های زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
-معرفی شیوه های درست رفتاری
-معرفی انواع روشهای تشویق و تنبیه
-آموزش روشهای تقویت
و ...

همکاران ما