صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 08:15 به مدت 45 دقیقه

زمان پخش: یکشنبه ها و سه شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 08:15

مدت برنامه: 45 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021954
سامانه پیامک: 30000102

هدف اصلی این برنامه افزایش سطح آگاهی در خصوص مباحث علم تغذیه و صنایع غذایی است.

همکاران ما