صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه و سه شنبه از ساعت 16:05 به مدت 25 دقیقه

زمان پخش: یکشنبه و سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 16:05

مدت برنامه: 25 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

برنامه ایست با ساختار ترکیبی نمایشی با رویکرد بررسی روابط موفق اجتماعی و فردی افراد، ‌دستیابی به یک زندگی سالم و در نهایت جامعه سالم

همکاران ما