تست انسانی واکسن ایرانی کرونا

فاز اول کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کرونا امروز با تزریق بر روی سه داوطلب آغاز شد و این فرایند به مرور تا تزریق به داوطلب آخر که 56 نفر هستند، ادامه خواهد داشت.

1399/10/10
|
7:56
دسترسی سریع