پرستار فرشته رحمت بیمار

پرستار فرشته‌ی رحمت برای بیمار است. آن وقت که بیماراز همه جا دستش کوتاه است، در آن ساعاتی که حتی همسر، فرزندان و پدر و مادر بیمار هم بالای سرش نیستند، چشم امیدش بعد از خدا به پرستار است.

1399/10/02
|
9:26
دسترسی سریع